Uudised

Teated

Aktused

1. septembril toimuvad aktused kooli aulas

 • 10. klassid kell 12.00
 • 11. klassid kell 13.00
 • 12. klassid ja eksternõpilased kell 14.00

Aktusele järgneb klassijuhatajatund


Koolimaja lahtioleku ajad

Alates 22. augustist on koolimaja avatud kell 9.00 - 17.00 

 • Täiendav vastuvõtt gümnaasiumisse toimub ruumis 41
 • Järelevastamise ajad ja ruumid on lisatud e-kooli  
 • Järeleksam ja uurimistööde kaitsmised toimuvad  29. augustil kell 10.00
 • Õppenõukogu toimub 30. augustil kell 10.00

Küsimuste korral palume kirjutada oma klassijuhatajale või tvtg@tvtg.ee 


Gümnaasiumi lõpueksamid 2022

Kõik eksamid algavad kell 10.00

Lõpueksamid on kohustuslikud gümnaasiumi lõpetamiseks.

 • 14. aprill uurimis – ja praktiliste tööde kaitsmised
 • 25. aprill eesti keele riigieksam
 • 27. aprill eesti keel teise keelena ( kirjalik )
 • 3. mai inglise keele riigieksam ( kirjalik )
 • 4. – 6. mai ja 9. mai inglise keele riigieksam (suuline)
 • 20. mai matemaatika riigieksam
 • 24. – 31. mai koolieksamid
 • 9. juuni järeleksamid (koolieksam; uurimis – ja praktiliste tööde kaitsmised)

Edukat eksamiperioodi

Märka ja tunnusta!

Kutsume üles 25. aprillist kuni 31. maini esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile.
Kandidaate saab esitada neljas kategoorias – aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja

Asukoht

Loome tingimused elukestvaks õppeks