Uudised

Teated

Koolimaja on avatud

igal teisipäeval kell 10:00 – 14:00

Küsimuste korral palume kirjutada tvtg@tvtg.ee

Kena suve!


Sisseastumine gümnaasiumisse 2022/2023. õppeaastaks

 • Uute õpilaste vastuvõtuga alustame 11. maist 2022
 • vorm: vastuvõtule registreerimine
 • 11 e-õppe vastuvõtu vestlusele registreerimine avatakse
  15.08.22 kell 12.00. Kohtade arv piiratud!

Gümnaasiumi lõpueksamid 2022

Kõik eksamid algavad kell 10.00

Lõpueksamid on kohustuslikud gümnaasiumi lõpetamiseks.

 • 14. aprill uurimis – ja praktiliste tööde kaitsmised
 • 25. aprill eesti keele riigieksam
 • 27. aprill eesti keel teise keelena ( kirjalik )
 • 3. mai inglise keele riigieksam ( kirjalik )
 • 4. – 6. mai ja 9. mai inglise keele riigieksam (suuline)
 • 20. mai matemaatika riigieksam
 • 24. – 31. mai koolieksamid
 • 9. juuni järeleksamid (koolieksam; uurimis – ja praktiliste tööde kaitsmised)

Edukat eksamiperioodi

Märka ja tunnusta!

Kutsume üles 25. aprillist kuni 31. maini esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile.
Kandidaate saab esitada neljas kategoorias – aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja

Asukoht

Loome tingimused elukestvaks õppeks