Uudiste arhiiv

Gümnaasiumi lõpueksamid 2022

Kõik eksamid algavad kell 10.00

Lõpueksamid on kohustuslikud gümnaasiumi lõpetamiseks.

  • 14. aprill uurimis – ja praktiliste tööde kaitsmised
  • 25. aprill eesti keele riigieksam
  • 27. aprill eesti keel teise keelena ( kirjalik )
  • 3. mai inglise keele riigieksam ( kirjalik )
  • 4. – 6. mai ja 9. mai inglise keele riigieksam (suuline)
  • 20. mai matemaatika riigieksam
  • 24. – 31. mai koolieksamid
  • 9. juuni järeleksamid (koolieksam; uurimis – ja praktiliste tööde kaitsmised)

Edukat eksamiperioodi

Märka ja tunnusta!

Kutsume üles 25. aprillist kuni 31. maini esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile.
Kandidaate saab esitada neljas kategoorias – aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja

JŌULUEELNE TARTU

15. detsembri koolipäev oli osade ōpilaste jaoks teistsugune. Koolipäev algas ikka kell 9, aga mitte koolimajas, vaid bussis. Seekordne ōppepäev toimus Tartus.

TVTG 102!

26. novembril tähistasime Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi sünnipäeva. Meie kooli vanus on aukartustäratav- selles majas on õppetöö toimunud 102 aastat.