Projektid

„Projekt „TERITA TVTG –s“ II“

 


28. augustil lõppes Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekt „Teisel ringil targaks Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis“. Alates 29.augustist algas koolis eelnevalt nimetatule jätkuprojekt „Teisel ringil targaks TVTG –s“ II .

Projekti toimumise aeg: 29.08.2018 – 28.08.2020

Projekti maksumus on 128 887.57 eurot.

Antud projekti eesmärgiks on jätkuvalt tuua keskhariduseta inimesed tagasi kooli ning õpilase toetamine keskhariduse omandamise teel.

Projekti raames alustab tööd õppenõustaja, kes aitab õpilasel leida sobivaima viisi õpingute jätkamisel, annab talle nõu õpiraskuste ületamiseks ning soovitusi õppevõlgnevuste likvideerimiseks.

Nii nagu eelmises projektis jätkatakse ka selles suurprojektis õppevideote loomist ning veebinaride kasutamist õppetöös. Samuti korraldatakse ainetundide mitmekesistamiseks õppekäike ja –ekskursioone. Juba septembrikuus on kavas käia Vargamäel A. H. Tammsaare majamuuseumis ning KUMUs Michel Sittowi loominguga tutvumas.