Projektid

 

 


 Nordplus Adult projekt: Nordic-Baltic organizations unite to improve adult learners with dyslexia. NPAD-2023/10334

Põhja- ja Baltimaade organisatsioonide koostöö düsleksiaga täiskasvanud õppijate õppetöö parandamiseks.

Projekti toimumise aeg: 06/2023 - 05/2025 

Projekti maksumus on 55 360 eurot. Projekti koordinaatoriks on Leedu Learning Peculiarities Center Labyrinth, asutusest Center for Special Needs Education ja kontaktisikuteks Blazinskas, Darius, darius@labirintas.com, Raminta Šimkutė, MYC LABIRINTAS , raminta@labirintas.com . 

Projekti partneriteks on  4 riiki: Leedu (koordinaator), Läti (koostööpartner), Eesti (koostööpartner) ja Taani (koostööpartner). 

Projekti eesmärgiks on  

  • luua uus partnerlus ja koostöökogukond, kus aidatakse parandada düsleksiaga täiskasvanud õppijate õppimise kvaliteeti, 

  •  arendada õpetajate õppevahendite kasutamise pädevust, 

  •  aidata kaasa digitaalse õpikeskkonna loomisele, mis mõeldud düsleksiaga täiskasvanutele , 

  • jagada rahvusvahelist koostööd ja vahetada kogemusi tulemuste näol iga koostööpartneri riigis (TVTG  jagab väljatöötatud materjale Eesti teiste täiskasvanute gümnaasiumite ja Eesti Lugemisühinguga (https://www.lugemisyhing.ee/). 

Antud projekti käigus luuakse

  • e-juhised oluliste ressursside ja õpetamismeetodite kohta,
  •  antakse soovitused õpetajatele, kuidas saaks toetada düsleksiaga täiskasvanud õppijat õpiprotsessis, kuidas neid võimestada klassiruumis.
  • aidatakse õpetajatel/juhendajatel luua düsleksiasõbralikku õpet koos (teadvustatud) õppematerjalidega.

Eelkõige on fookuses täiskasvanud õppija suutlikkuse ja motivatsiooni tõstmine, parema õpikeskkonna loomine ning emotsionaalse tervise hoidmine. Viimase teadvustamine täiskasvanud õppijatele, kuna praeguses ühiskonnas on väga vähe räägitud düsleksiahäirega täiskasvanud õppijatest, eriti lugemis- ja kirjutamishäired.  Selliste inimeste vaimse võimed on samasugused nagu igal tervel inimesel ja võib juhtuda, et nad ei ole osanud kunagi nn oma erivajadust endale teadvustada. Pigem noorest east on saanud palju kriitikat ja arvavad, et on teistest kuidagi halvemad.

Senini  puuduvad usaldusväärsed praktilised juhised ning teadmised selle kohta, kuidas õpetajad eelnimetatud häirega täiskasvanuid peaksid õpetama. 

Loe lisaks Eesti Lugemisühingu kodulehelt ja artiklit Düsleksia-mitte ainult lastel (Õpetajate Leht) 

 

Täpsem info 

Sirje Klaos, sirje.klaos@tvtg.ee 

Ilona Opaal, ilona.opaal@tvtg.ee