Valikkursused

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi (TVTG) poolt pakutavad valikkursused:

  • Keemia lõimitud õpe (ainult TVTG )
  • Digipädevus (e-õpe)
  • Tallinna ajalugu (e-õpe, 12.klassi õpilastele)
  • Enesejuhtimine muutuvas maailmas (e-õpe)

 

Väljaspool  kooli on võimalik TVTG õpilastel valida  valikkursusi järgmistelt veebilehtedelt

Või kasuta varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist ehk VÕTAT.

TVTG VÕTA nõustaja on Krista Grau, võta ühendust Krista.Grau@tvtg.ee .

Vaata VÕTA tutvustavat videot