Uurimis- ja praktilised tööd

Uurimistöö ja praktilise töö juhend (.pdf)

 1. Tähtaegadest kinni pidamine – 10 punkti, sellest
  1. Teema on õigeaegselt valitud – 5 punkti
  2. Töö on valmis ja esitatud õigeaegselt – 5 punkti
 2. Tundides osalemine – 10 punkti
 3. Juhendaja arvamus – 40 punkti, sellest
   1. Sisu: vastavus teemale, eesmärkide saavutatus, meetodite valik (nt intervjuu, tabelite koostamine, ürituse sisukus jne) ja rakendus, sissejuhatuse ja kokkuvõtte terviklikkus, referatiivse ja uurimusliku osa proportsionaalsus, uurimusliku osa tulemuste esitamise selgus – 20 punkti
   2. Protsess: planeerimine, aktiivsus ja omaalgatus, tähtaegadest kinni pidamine, kontakt juhendajaga – 5 punkti
   3. Vorm: töö struktuursus, terviklikkus, lausestus, õigekiri, sõnavara, tehnilised vormistusnõuded, viitamine, kasutatud allikate loend – 15 punkti
  1. Kaitsmine – 40 punkti, sellest
    1. Tööl on eesmärk ning tegevus töö teostamisel vastab eesmärgile – 5 punkti
    2. Töös on kirjeldatud õpilase uurimuslik osa/praktiline tegevus – 10 punkti
    3. Uurimusliku osa/praktilise tegevuse tulemused on selgelt esitatud – 10 punkti
    4. Esinemine on ladus, kõne on selge ja konkreetne – 5 punkti
    5. Õpilane valdab materjali ja oskab vastata  küsimustele – 5 punkti
    6. Sissejuhatus ja kokkuvõte moodustavad  terviku – 5 punkti

    

   Kokku 100 punkti

   Hindamine:

   90 – 100 punkti hinne „5“

   70 – 89 punkti hinne „4“

   50 – 69 punkti hinne „3“

   1-49 punkti hinne „2“

   TVTG uurimis- ja praktiline töö 2017/2018