Ülikoolid pakuvad õpilastele tasuta e-kursuseid eksamiteks valmistumiseks

Huvilistele on võimalik registreeruda ülikoolide pakutavatele tasuta e-kursustele, mis on mõeldud lisatoena koolides läbiviidavale õppetööle.

  • Kursused on peamiselt mõeldud tänavustele koolilõpetajatele, kes soovivad korrata üle varem õpitu, et olla kindlam haridustaseme lõpetamisel ning edasiõppimise kavandamisel. Soovi korral võivad osaleda ka nooremate klasside õpilased, kes tahavad oma teadmisi täiendada, samuti on oodatud huvilised kutseõppeasutustest.
  • Kursused toimuvad Moodle’i keskkonnas ning õppematerjalid jäävad ka hiljem kättesaadavaks.
  • Kursused kestavad veebruarist aprillini.
  • Gümnasistidele: eesti keel, matemaatika (kitsas/lai), inglise keel, keemia, füüsika. NB! Eesti keele riigieksami ettevalmistuskursus algab juba 18. veebruaril.
  • Põhikoolilõpetajatele: matemaatika, inglise keel, keemia, füüsika, eesti keele teise keelena.

Lisainfo:
https://harno.ee/ulikoolide-opitugi
https://www.hm.ee/et/uudised/ulikoolid-pakuvad-opilastele-tasuta-e-kursuseid-eksamiteks-valmistumiseks