Üldinfo

Mittestatsionaarne õpe on täiskasvanud õppijatele suunatud õpe, kus õppetundide kõrval on võrreldes statsionaarse õppega suurem osakaal iseseisval õppimisel. Õppetundide hulka arvatakse ka õpilase arengut toetavate erinevate teenuste osutamise aeg, näiteks karjäärinõustamine.

 

Sisseastuja saab valida alljärgnevate õppimisvõimaluste vahel:

  • täiskoormusega mittestatsionaarne õpe: õppetöö kolmel hommikul või õppetöö ühel hommikul, kahel õhtul;
  • kaugõpe: tunnid kahel õhtul;
  • õppetöö interneti vahendusel: e-õpe;
  • eksternatuur:  12. klass-osakoormusega õpe, kus kooli juures sooritatakse eksamid;
  • üksikaine õpe: osakoormusega õpe, kus õppekava mahtu aastas on vähendatud