TVTG õpilaspilet


E-õpilaspileti väljaandmise ja kasutamise kord

 • E-õpilaspilet on dokument, mis tõendab, et õpilane õpib Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis.
 • E-õpilaspilet on isikustatud ja seda saab kasutada Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis sõiduõiguse valideerimiseks ning kooli raamatukogus lugeja tuvastamiseks.

 

E-õpilaspileti väljastamine ja registreerimine

 • E-õpilaspileti esmaseks väljastamiseks peab õpilane sisestama oma andmed ja foto.
  • Foto peab vastama järgnevatele nõuetele: 
   • Fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte. Foto on värviline, mille taust on hele ja kontrastne.
   • Foto ei tohi olla vanem kui 3 aastat.
   • Foto peab olema JPG-formaadis, mõõtmetega vähemalt 475 X 600 pikslit.
   • Skaneeritud foto esitamine ei ole lubatud.
   • Soovitatav on kasutada ID-kaardi pilti
    1. DigiDoc4  – Vasakult: Minu eID > Valige [LAADI PILT] > Sisestage PIN1 > Valige [SALVESTA PILT]
    2. Teine võimalus on pilt allalaadida eesti.ee lehelt
     • Peale sisselogimist valige MINU.EESIT.EE (paremal üleval)
      Vasakult: Taotlused ja avaldused > Isikut tõendavad dokumendid ja isikuandmed
      Keskel: Isikuandmete kontroll ja dokumendifoto > kasutage linki [Esitan päringu] 
      Pildi peal parem hiire klõps ja valige Salvesta pilt (Save image) > kirjutage failile nimi ja lisage laiend .jpg
 • Tellimine toimub veebikeskkonnas https://www.idnetwork.eu/et/opilase-registreerimine/;
  • lapsevanema eposti reale trüki oma isiklik meiliaadress, kuhu tuleb teavitus, siis kui õpilaspilet on valmis ja kooli saadetud.
 • E-õpilaspilet väljastatakse õpilasele pärast õpilase arvamist Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste nimekirja direktori käskkirja alusel.
 • E-õpilaspileti kehtivusaeg on trükitud piletile.
 • E-õpilaspiletite väljastamise üle peetakse arvestust õpilaspiletite registris.
 • Õpilaspileti väljastab kool õpilasele tasuta.

 

E-õpilaspileti korduv väljaandmine

 • E-õpilaspileti kadumisel, rikkumisel või purunemisel teavitab õpilane või lapsevanem esimesel võimalusel kooli sekretäri ja kaart suletakse.
 • E-õpilaspileti duplikaadi tellimine toimub lingi kaudu https://pilet.idnetwork.eu/ ja on tasuline
 • Duplikaadi jõudmisel kooli teavitab sekretär klassijuhatajat.
   

Õpilaspileti tagastamine

 • E-õpilaspilet kuulub Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumile, kus see väljastatakse konkreetsele isikule, kelle andmed on trükitud kaardile. Kaardi edastamine kolmandatele isikutele on keelatud. Kaardi leidmise korral tuleb see tagastada Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumile. 
 • Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast on õpilane kohustatud tagastama e-õpilaspileti koolile.