TVTG COVID-19 leviku tõkestamise plaan

Hea koolipere,

Palume tutvuda COVID-19 tōkestamise plaaniga

Viiruse leviku piiramine on igaühe vastutus. Haigena püsi kodus!

TVTG juhtkond