Terita TVTG-s

Projekt „Terita TVTG-s“

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium viib ellu  Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti „Teisel ringil targaks Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis“ (Terita TVTG-s).
Projekti toimumise aeg: 29.08.2016 – 28.08. 2018
Projekti maksumus on 150 411.85 eurot.
Antud projekti eesmärgiks on tuua keskhariduseta inimesed tagasi kooli ning õpilaste toetamine keskhariduse omandamise teel.
Projekti raames luuakse õpivideod kõikides ainetes nii X kui ka XI klassis, viiakse läbi veebinarid matemaatikas, keemias, füüsikas, eesti keeles, vene keeles ja inglise keeles, antakse välja kooli internetiajakirja, toimuvad tasanduskursused (järeleaitamiskursused) matemaatikas, füüsikas, keemias, eesti keeles ja inglise keeles.

Alustatud on tasanduskursuste tundidega ning õppetöö mitmekesistamiseks on käidud ekskursioonil Vargamäel A. H. Tammsaare muuseumis, õppekäikudel KUMU-s ja Ajaloomuuseumis ning vaadatud teatris „Estonia“ balletti „Tuhkatriinu“.

 

 

„Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“; „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“

19.01.2018 - 16.02.2018

19.01. – 16.02. osalevad kooli õpetajad projektis „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“. Projekti eesmärgiks on  kaardistada uued õppe- ja kasvatustöö suunad järgnevaks kolmeks aastaks ning saada arvuti kasutamise oskusi ühisdokumentide koostamisel. Antud tegevuste raames külastatakse ka Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi, et vahetada töökogemusi sealsete kolleegidega.