Projekt TERITA TVTG-s II

„Projekt „TERITA TVTG-s“ II“

 


28. augustil lõppes Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekt „Teisel ringil targaks Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis“. Alates 29.augustist algas koolis eelnevalt nimetatule jätkuprojekt „Teisel ringil targaks TVTG –s“ II .

Projekti toimumise aeg: 29.08.2018 – 28.08.2020

Projekti maksumus on 128 887.57 eurot.

Antud projekti eesmärgiks on jätkuvalt tuua keskhariduseta inimesed tagasi kooli ning õpilase toetamine keskhariduse omandamise teel.

Projekti raames alustab tööd õppenõustaja, kes aitab õpilasel leida sobivaima viisi õpingute jätkamisel, annab talle nõu õpiraskuste ületamiseks ning soovitusi õppevõlgnevuste likvideerimiseks.


Mis on tehtud ja mis on teoksil?

Projekti esimese aasta jooksul tehti ära nii mõndagi. Enamikes õppeainetes lõid õpetajad  videosid.Peeti esimesed veebinarid, et aidata õpilastel tundides saadud teadmisi kinnistada. Need õpilased, kellel oli ikkagi tekkinud probleeme ja tagasilööke õppetöös, said soovi korral  abi õppenõustajalt.

Õppetöö mitmekesistamiseks käidi mitmetel õppekäikudel ja – ekskursioonidel Eestimaa erinevates muuseumites. Samuti vaadati etendusi erinevates teatrites – „Estonias“, VAT Teatris ja Ugalas.

Ka õpetajad on ennast koolitanud: augustikuus käidi Amsterdamis kohtumas Hollandi kolleegidega vahetamaks töökogemusi.

Eeloleval õppeaastal jätkatakse nii videote loomise kui ka veebinaride läbiviimisega, õppekäikude ja – ekskursioonidega. Juba septembris lähevad õpilased kinno vaatama eesti filmi „Tõde ja õigus“ ning mõned päevad hiljem sõidetakse Vargamäele, et oma silmaga näha, kus toimusid A. H. Tammsaare romaanis kirjeldatud sündmused.

TERITA projekti tegevusi jätkub kõigile terveks eelseisvaks õppeaastaks.