TalTech MEKTORY TEHNOLOOGIAKOOL on kool, kus uudishimu kohtub teadusega

20. novembril külastasid 10a , 11b ja 11c klassi õpilased TalTech Mektory Innovatsiooni- ja
ettevõtluskeskust Mektory , kus osaleti kahe töötoa tegevuses.
Ühes töötoas saadi alusteadmised professionaalsest programmeerimisest ja robootikast.
Õppimiseks kasutati Arduino platvormi. Töötoas tegeleti Arduino baasil ehitatud robotite
programmeerimisega C++ keeles ja pandi robotid liikuma.

Teises töötoas katsetati LEGO Mindstorms EV3 robootikakomplekte ja nende võimalusi.
Tutvuti roboti osadega, ehitati valmis oma robotid ning töötoa raames programmeeriti need
lahendama joonejärgimise ülesannet.
Osalemine töötubades oli õpilastele huvipakkuv ning saadud oskused on aluseks tulevikus
reaalse programmeerimisega tegelemiseks.

Õpetajad Tiina Vibo ja Sirje Klaos