Täiskasvanute gümnaasiumide õppijate saadikute seminar

16. – 17. septembril 2016 toimus Tallinna Õpetajate majas "Täiskasvanute gümnaasiumide õppijate saadikute seminar", milles osalesid ka Vanalinna Täiskasvanute gümnaasiumi  õpilased ja õpetajad.

Seminaril pöörati tähelepanu õppijate saadikute suhtlemismeisterlikkuse arendamisele kaasõppijate toetamisel. Ühtlasi tutvustati täiskasvanud õppija õiguslikke võimalusi nii õppepuhkuse,  ravikindlustuse, õppetoetuse ja teistel teemadel. Korraldati hulgaliselt rühmatöid ja –arutelusid.
Pika ja informatiivse päeva lõpetuseks korraldasid Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilased seminari korraldajatele ja saadikutele ekskursiooni Tallinna vanalinnas, mis päädis Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi tutvustamisega.

Õppijate saadik on vabatahtlik, kes pakub kaasõppijatele tuge, kelle poole saab pöörduda õppimisega seotud probleemidega. Õppijate saadik oskab olla heaks kuulajaks ja nõustajaks ning vajadusel õigete kontaktide vahendajaks. Õppijate saadikute tegevuse eesmärk on toetada õppijate toimetulekut, mille tulemusena loodetavasti väheneb õppijate koolist väljalangemine.

Meie kooli saadikud on Mona Alanurm, Gasanna Tammel, Kaidi Luukas ja Jaana Parker.