Ruumide üürimine

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium saab üürida alljärgnevaid ruume:

 1. klassiruumid
 2. arvutiklass
 3. aula

Ruumide kasutusse andmise ühe tunni hind (60min)

 1. aula - 45€
 2. arvutiklass - 35€
 3. klassiruumid - 15€

Täpsemat infot ruumide üürimise võimalustest saab telefonidel 6 27 3780 ja 6 27 3785
Ruumide üürimisega seotud tegevuste eest vastutab Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi majandusjuhataja.

Ruumide üürimisest soovi avaldamiseks on vajalik täita avaldus Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi direktori nimele, kus tuuakse ära:

 1. Arve rekvisiidid:
  • Asutuse või organisatsiooni nimetus ja registrikood
  • Isiku ees- ja perekonnanimi
  • Aadress
  • Kontaktandmed (e-mail ja telefon)
 2. Ürituse nimetus või tegevuse sisu
 3. Ürituse toimumise kuupäev ja kellaaeg
 4. Osalejate orienteeruv arv
 5. Soovid ruumi suhtes
 6. Arve kättetoimetamise viis (posti teel, emaili teel, kooli sekretärilt)
 7. Avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi