ÕPITUND Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis

11. oktoobril toimub esimest korda üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus “Õpitund”. https://andras.ee/opitund-kaart

Meie koolis viis põneva ja kaasahaarava õpitunni läbi füüsika -ja keemiaõpetaja Janno Puks

Tutvusime üheskoos läbi praktiliste tegevuste tahkes olekus süsihappegaasi ehk kuiva jää omadustega.