Õpitund

7. oktoobril toimus teist korda üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus "Õpitund".

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis toimus õpitund inglise keele tunnis kell 09.00-10.15, mida viis läbi õpetaja Ilona Opaal.

Tunni teema: "Enda üldoskuste adekvaatne hindamine"


„Õpitundi“ korraldavad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ning Haridus- ja Teadusministeerium. 

"Õpitundi" korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" toel.