Lõpueksamid

Riigieksamitele registreerumine

Haridus- ja teadusministri määrus nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord"

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid registreerivad end riigieksamitele Eksamite Infosüsteemis (EIS), valides seal õppeained, milles nad sellel õppeaastal riigieksamid sooritavad. Registreerimise tähtaeg on jooksva õppeaasta 20. jaanuar.

Tingimused, mida arvestada riigieksamitele registreerimisel, leiate lehelt Riigieksamite valimine. EIS-i kasutusjuhendid asuvad siin.

Koolidel on võimalik EIS-is jälgida registreerimise seisu ning kuni 30. jaanuarini kontrollida, kas kõik õpilased on ennast riigieksamitele registreerinud, ning vajadusel õpilasi ja eksamivalikuid lisada. Riigieksamite registreerimislehti õpilaste allkirjadega SA-le Innove enam saata ei tule.

Koolid esitavad 30. jaanuariks SA Innovele kinnitamiseks erivajadustega õpilaste eksamineerimiseks vajalikud eritingimused läbi EIS-i. Täpsemat infot tingimuste kohta leiate siit.

Kui õpilane vahetab kooli peale riigieksamitele registreerimist, saadab kool, kuhu õpilane õppima asub, kirjaliku teate SA Innovele. Teade peab sisaldama järgmisi andmeid: õpilase ees- ja perekonnanimi; õpilase isikukood; kooli täielik nimi, kust õpilane saabus. Teateid, mis saabuvad hiljem kui kaks nädalat enne eksamit, pole kahjuks võimalik arvesse võtta.

Allikas: http://www.innove.ee/et/riigieksamid/koolidele-riigieksamitest/riigieksamitele-registreerumine-koolidele

 

Küsimuste korral palume pöörduda õppealajuhataja poole.

 

Edukat eksamite valikut

TVTG juhtkond