Lõpueksamid

Riigieksamite ajad 2020/2021. õppeaastal:

  • eesti keel (kirjalik eksam): 19. aprill 2021. a;
  • eesti keel teise keelena (kirjalik eksam): 21. aprill 2021. a;
  • eesti keel teise keelena (suuline eksam): 21.–23. aprill 2021. a.
  • matemaatika (kirjalik eksam): 21. mai 2021. a.
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2021. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–7. mai 2021. a.

 

Allikas:  https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/riigieksamid

 

Küsimuste korral palume pöörduda õppealajuhataja poole!

 

Edukat eksamiperioodi

TVTG juhtkond