Lõpueksamid

Riigieksamite ajad 2021/2022. õppeaastal:

  • eesti keel (kirjalik eksam): 25. aprill 2022. a;
  • eesti keel teise keelena (kirjalik eksam): 27. aprill 2022. a;
  • eesti keel teise keelena (suuline eksam): 28.–29. aprill ja 2. mai 2022. a.
  • Matemaatika (kirjalik eksam): 20. mai 2022. a.
Inglise keele riigieksami aeg 2021/2022. õppeaastal:
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik): 3. mai 2022. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline): 4.–6. ja 9. mai 2022. a.
 
Rahvusvahelised võõrkeele eksamid

 

Allikas: Riigieksamid | Haridus- ja Teadusministeerium (hm.ee)

 

Küsimuste korral palume pöörduda õppealajuhataja poole!

 

Edukat eksamiperioodi

TVTG juhtkond