Lõpueksamid

Riigieksamite ajad 2017/2018. õppeaastal

Õppeaine

Eksami toimumise aeg

Eesti keel

16. aprill 2018

Inglise keel (kirjalik)

Inglise keel (suuline)

4. mai. 2018

7.-11. mai 2018

Matemaatika

25. mai 2018

Koolieksamite ajad 2017/2018. õppeaastal

Õppeaine

Eksami toimumise aeg

Uurimistöö/praktilise töö  kaitsmine

5. aprill 2018

Koolieksam

6. juuni 2018

Järeleksam (koolieksam/uurimistöö kaitsmine)

13. juuni 2018

 

Gümnaasiumi lõpuaktus 21. juuni 2018 kell 17:00 (Salme kultuurikeskuses) 

 

Küsimuste korral palume pöörduda õppealajuhataja poole!

 

Edukat eksamiperioodi

TVTG juhtkond