Lõpueksamid

Riigieksamitele registreerumine

Riigieksameid saavad sooritada vaid eksami toimumise aasta 20. jaanuariks registreeritud eksaminandid.

Lisaks abiturientidele on riigieksamite sooritamise õigus ka:

  • põhihariduse baasil kutseõppeasutuses lõpukursusel õppival õpilasel;
  • varem gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud isikul, kes ei ole antud õppeaines riigieksamit sooritanud või kes soovib varasema aasta riigieksamitulemust parandada;
  • välisriigis või Eestis Eesti keskharidusele vastava haridustaseme omandanud või omandaval isikul;
  • kutseõppeasutuse õpilasel, kes ei ole lõpukursusel, kuid kellel on eksamiaine läbitud.

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid registreerivad end riigieksamitele Eksamite Infosüsteemis (EIS) valides seal õppeained, milles nad sellel õppeaastal riigieksamid sooritavad.

Tingimused, mida arvestada riigieksamitele registreerimisel, leiate lehelt Riigieksamite valimine.

EIS-i kasutusjuhendid asuvad siin.

Põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavad vene õppekeelega õppegruppide lõpetajad peavad sooritama eesti keele kui teise keele riigieksami.

 

Koolieksami registreerumine

 

 

Küsimuste korral palume pöörduda õppealajuhataja poole!

 

Edukat eksamite valikut

TVTG juhtkond