Koolituspäev Vihulas

Koolituspäev Vihula mõisas andis stardi uuele õppeaastale

Et uus kooliaasta võiks muretult alata, peavad õpetajad nii individuaalselt kui meeskonnana ennast ette valmistama. Koolituspäev Vihulas andis selleks suurepärase võimaluse.

Iga organisatsioon nagu ka kool vajab arenguks kava. Kuna meie kooli missioon on lähtuda iga õpilase individuaalsetest vajadustest, siis ongi vaja mõelda, kuidas tagada, et õpilane koostöös õpetajaga saaks ennast maksimaalselt teostada. Võttes aluseks haridusministeeriumi ja Tallinna linna suunised, varasemad kogemused nii meie kui ka teistes täiskasvanute gümnaasiumites ning õppijate seas läbi viidud rahulolu-uuringud, tegid õpetajad ja kooli juhtkond rühmatöövormis ettepanekuid, kuidas jõuda võimalikult parema lahenduseni, toetamaks õppijat tema arengus.

Uus arengukava hakkab kehtima 2024. aastast.

Õnneks mahub kooliaasta sisse ka palju kultuuri ja meelelahutust. Ühiselt plaanisid õpetajad põnevaid muuseumi- ja teatrikülastusi. Õppida saab igal pool ja mõnikord vajavadki õpilased ja õpetajad üksteisest puhkust.

Vihulas

Uus kooliaasta võib alata!