Koolielu

Õppijate saadik on vabatahtlik õpilane, kes oskab teistele õpilastele nõu anda õppimisega seotud probleemides. Samuti oskab ta olla hea kuulaja ja nõustaja ning vajadusel õigete kontaktide vahendaja. Õppijate saadik on ka inspireeriv eeskuju teistele, tema teod ja käitumine innustavad kaasõppijaid. Õppijate saadikute tegevuse eesmärk on toetada kaasõppijate toimetulekut, mille tulemusena väheneb koolist väljalangemine.

Õppijate saadikute esindaja on Mona Alunurm 11C klss.