Kontakt

haridustehnoloog, õpetaja

Sirje Klaos

direktor, õpetaja

Robert Ossipov
627 3780; 5332 7126

direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, õpetaja

Krista Grau
627 3782

sekretär

Merike Meltsas
627 3782

direktori asetäitja majandusalal

Virve Kalekin
627 3785

arendusjuht, õpetaja

Kersti Kondor
627 3792

eksternide ja üksikaineõppijate õppejuht, õpetaja

Tiiu Voodla
627 3788

IT-juht

Tiit Vaher
627 3789

õpetaja

Liina Peetre
Lea Koppel
Loore Mets
Maire Elisabeth Ender
Maris Veerus
Mart Saarmets
Priit-Juhan Hinnov
Aet Kallam
Seoriin Jõgise
Anu Lust-Wahar
Eduard Semenchenko
Ene Pedai
Zoja Peterson
Ille Kalda
Tiina Vibo
Indrek Makki
Aaro Pertmann
Inga Miljand
Janno Puks
Ilona Opaal
Juhan Hinnov
Kerli Vahi
Lea Seero
Ülle Suursaar