Kontakt

direktor, õpetaja

Robert Ossipov
627 3780; 5332 7126

direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal

Krista Grau
627 3783

sekretär

Merike Meltsas
627 3782

direktori asetäitja majandusalal

Virve Kalekin
627 3785

arendusjuht, õpetaja

Kersti Kondor
627 3792

eksternide ja üksikaineõppijate õppejuht, õpetaja

Tiiu Voodla
627 3788

IT-juht

Tiit Vaher
627 3789

õpetaja