Kontakt

direktor, õpetaja

Robert Ossipov
627 3780; 5332 7126

haridustehnoloog, õpetaja

Sirje Klaos

direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, õpetaja

Krista Grau
627 3782

sekretär

Merike Meltsas
627 3782

direktori asetäitja majandusalal

Virve Kalekin
627 3785

eksternide õppejuht, õpetaja

Tiiu Voodla
627 3788

IT-juht

Tiit Vaher
627 3789

õpetaja

Anu Lust-Wahar
Eduard Semenchenko
Zoja Peterson
Ene Pedai
Tiina Vibo
Ille Kalda
Indrek Makki
Ilona Opaal
Aaro Pertmann
Janno Puks
Kerli Vahi
Lea Seero
Ülle Suursaar
Liina Peetre
Lea Koppel
Loore Mets
Maire Elisabeth Ender
Kersti Kondor
627 3792
Maris Veerus
Mart Saarmets
Priit-Juhan Hinnov
Seoriin Jõgise
Aet Kallam

lapsepuhkusel

Inga Miljand