Kontakt

direktor, õpetaja

Robert Ossipov
627 3780; 5332 7126

direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, õpetaja

Krista Grau
627 3782

direktori asetäitja majandusalal

Virve Kalekin
627 3785

IT-juht

Tiit Vaher
627 3789

õpetaja

Maire Elisabeth Ender
Lea Koppel
Maris Veerus
Mart Saarmets
Priit-Juhan Hinnov
Seoriin Jõgise
Aet Kallam
Aaro Pertmann
Anu Lust-Wahar
Eduard Semenchenko
Ene Pedai
Ille Kalda
Zoja Peterson
Indrek Makki
Tiina Vibo
Janno Puks
Lea Seero
Ilona Opaal
Liina Peetre
Kerli Vahi
Kersti Kondor
Loore Mets
Ülle Suursaar

eksternide õppejuht, õpetaja

Tiiu Voodla
627 3788

haridustehnoloog, õpetaja

Sirje Klaos

sekretär

Merike Meltsas
627 3782

lapsepuhkusel

Inga Miljand