Klaastahvli avamine

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi hoonel Kooli tn 2 avati täna kooli 100. aastapäeva puhul tahvel.

Sügisest 1919 hakkas majas tegutsema Tallinna Kolledž. See oli noore vabariigi pealinnas täiesti erilaadne õppeasutus, kus täiskasvanud ja töötavad noored said gümnaasiumiharidust ning gümnaasiumi lõpetanutele anti kõrgemat majandusalast haridust.

Algselt moodustas neljatoaline kiviehitis Püha Miikaeli kloostri põhjatiiva, kus paiknes kloostri majapidamine. Seal asusid refektoorium (söögisaal), köök ja kaks majandusruumi, mida oletatavasti kasutati kauba hoiustamiseks. Raidraamistik läänefassaadi ukse kohal viitab, et samas võis olla kaubaluuk ja valgusava.

Maja ajaloos olulisel perioodil 1633–1828 tegutses seal trükikoda, kust tulid niisugused märgilise tähendusega väljaanded, nagu 1637. aastal ilmunud Heinrich Stahli eesti keele õpik ja 1739. aastal ilmunud esimene eestikeelne täielik piibel.

Hoonet on korduvalt ümber ehitatud: algselt kahekorruseline, ehitati sellele 19. sajandi teisel veerandil peale kolmas ja 1999. aastal ka neljas korrus.

Fotode autor on Ksenija Kurs.

– Allikas: Facebook - Tallinna Kesklinna Valitsus