Keele ja kirjanduse tund hõimuklubis

19. aprillil olid meie õpilased Fenno-Ugria asutuse 90. sünnipäeva tähistamas.

Külalisena esines Neenetsimaalt külla sõitnud neenetsi folkloori asjatundja ja laulik Tatjana Lar, tema ilusad laulud ja imelised legendid ulatuvad Põhja-Venemaa kaluriküladest New Yorgi ning Tuneesiani. Eheda pärimuskultuuri keskel kasvanud tundraneenets Lar on praegu pühendunud laste õpetamisele., et ehedat rahvuskultuuri hoida.

Keeleteadlane ja eesti-neenetsi sõnaraamatu koostaja Sven-Erik Soosaar tutvustas neenetsi keele eripärasid. Püüdlikult otsisime sarnasusi, proovisime hääldada keerukaid nina- ja kurguhäälikuid, mõista tekste ning grammatikareegleid.

Vaatasime dokumentaalfilmi, kuidas väikerahvas oma kultuuri püüab ja saab hoida Venemaa mõjusfääris olles.

Neenetsid – nende enesenimetus on n’enej n’enet’s’, tähendades neenetsi keeles “pärisinimene”, paikkondlikult hasawa “mees”. Neenetsid jagunevad tundra- ja metsaneenetsiteks, kes kõnelevad eri keeli. Kui tundraneenetsid on Venemaa üks arvukamaid põhjarahvaid, siis Handi-Mansi autonoomses ringkonnas elavaid metsaneenetseid on ainult pooleteise tuhande ringis.