Juhtkond

Eesnimi Perekonnanimi Ametid E-post Telefon
Robert Ossipov direktor, õpetaja Robert.Ossipov@vtg.tln.edu.ee 627 3780; 5332 7126
Krista Grau direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal Krista.Grau@vtg.tln.edu.ee 627 3783
Kersti Kondor arendusjuht, õpetaja Kersti.Kondor@vtg.tln.edu.ee 627 3792
Tiiu Voodla eksternide ja üksikaineõppijate õppejuht, õpetaja Tiiu.Voodla@vtg.tln.edu.ee 627 3788
Tiit Vaher IT-juht Tiit.Vaher@vtg.tln.edu.ee 627 3789
Virve Kalekin direktori asetäitja majandusalal Virve.Kalekin@vtg.tln.edu.ee 627 3785