Juhtkond

Eesnimi Perekonnanimi Ametid E-post Telefon
Robert Ossipov direktor, õpetaja Robert.Ossipov@tvtg.ee 627 3780; 5332 7126
Krista Grau direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, õpetaja Krista.Grau@tvtg.ee 627 3782
Kersti Kondor arendusjuht, õpetaja Kersti.Kondor@tvtg.ee 627 3792
Tiiu Voodla eksternide ja üksikaineõppijate õppejuht, õpetaja Tiiu.Voodla@tvtg.ee 627 3788
Tiit Vaher IT-juht Tiit.Vaher@tvtg.ee 627 3789
Virve Kalekin direktori asetäitja majandusalal Virve.Kalekin@tvtg.ee 627 3785