Jaan Tammsalu pidas reformatsiooniteemalise loengu meie koolis

16. novembril külastas meie kooli Jaani kiriku õpetaja Jaan Tammsalu ning esines loenguga reformatsioonist.

Martin Luther, keda peetakse üheks maailma enim mõjutanud inimeseks, algatas 500 aastat tagasi usulise uuendusliikumise ehk reformatsiooni. Reformatsioon on mõjutanud nii haridust, teadust, kirjandust, muusikat kui ka poliitikat ja majandust.

Kirikureform nägi ette, et inimene peab saama lugeda piiblit oma emakeeles. On tore mõelda, et just selles majas, kus on meie kool, trükiti 1739. aastal esimene eestikeelne piibel.

Jaan Tammsalu loeng tekitas kuulajates vastakaid tundeid ehk pani kaasa mõtlema. Miks on maailmas nii palju ülekohut, valu, sõdasid, kui kõige üle valvab Jumal? Võimalik, et vastust tasub otsida loengu alguses esitatud küsimustest: mis värvi on Facebooki logo (kõik teavad), seejärel, mis värvi on su ema silmad (vaikus).