Hõimupäev toob kohtumisrõõmu

Hõimupäevad on soome-ugri rahvaid tutvustav ja koostööd edendav sündmustesari. TVTGs on ilus
traditsioon tähistada hõimupäevi, kutsudes hõimlasi või nende elu, laule, pärimust tutvustavaid
esinejaid.
13.10 väisas meid ja pidas huvitava loengu folklorist ja usundiuurija TÜ professor Madis Arukask.
Lähemalt tutvustas ta vepslaste maagilisi rituaale, loitse ning võrdles erineva ajalooga rahvaste
usundilist maailmapilti.