Haridusasutuste sulgemine

Lugupeetud koolipere

Valitsuskabinet otsustas https://www.hm.ee/et/uudised/valitsuskabinet-otsustas-viia-nakkusohu-tottu-haridusasutused-distantsoppele, et seoses COVID-19 haiguse

levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele.

 

Õppetöö Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis jätkub tunniplaani alusel, õppekorraldus on reguleeritud e-kooli kaudu.

14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned.
Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Edastame seda regulaarselt kogu kooliperele.

Jõudu soovides ja mõistvale suhtumisele lootes.

Robert Ossipov

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor