Gümnaasiumi tunnijaotusplaan e-õppe klassidele

Aine

Kursuste arv gümnaasiumis

11. klass

Kursuste arv

12. klass

Kursuste arv

Eesti keel

6

2

III kursus

IV kursus

2

V kursus

VI kursus

Kirjandus

6

2

III kursus

IV kursus

2

V kursus

VI kursus

Inglise keel

6

2

III kursus

IV kursus

2

V kursus

VI kursus

Vene keel

6

2

III kursus

IV kursus

2

V kursus

VI kursus

Matemaatika kitsas kursus

12

4

V kursus

VI kursus

VII kursus

VIII kursus

4

IX kursus

X kursus

XI kursus

XII kursus

Bioloogia

4

2

I kursus

II kursus

2

III kursus

IV kursus

 

Geograafia-loodusgeograafia

2

0

0

Geograafia-inimgeograafia

1

1

III kursus

0

Keemia

3

1

III kursus

0

Füüsika

5

2

III kursus

IV kursus

1

V kursus

 

Ajalugu

6

2

III kursus

IV kursus

2

V kursus

VI kursus

Ühiskonnaõpetus

2

0

2

I kursus

II kursus

Inimeseõpetus (perekonnaõpetus)

1

0

1

I kursus

Muusika (muusikaajalugu)

3

2

II kursus

III kursus

0

Kunst (kunstiajalugu)

2

1

II kursus

0

Globaliseeruv maailm

1

0

1 kursus

Tallinna ajalugu

1

0

1 kursus

Uurimistöö alused

1

0

1 kursus