GÜMNAASIUMI ÕPPETÖÖ KORRALDUS

 

Gümnaasiumi õppetöö toimub distantsilt seni kuni on valitsus oma otsuseid muutnud.  

Info 12. klassi õpilastele 

Uurimis – ja praktilised tööd  

https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/riigieksamid   

Õpilased, kes soovivad uurimis – ja praktilist tööd sooritada sel õppeaastal  

 • esitavad (e-maili teel) oma töö ja esitluse juhendajale 8. aprilliks 2021  

 • esitavad kirjaliku töö kooli valvelauda 13. aprilliks (koolimaja on avatud kell 10 – 13)  

 • uurimistöö komisjon tutvub tööga 15. aprillil  ja annab hinnangu. Kaitsmisi sel õppeaastal ei toimu.  

II Riigieksamid  

https://harno.ee/riigieksamid 

https://www.hm.ee/et/uudised/riigieksamite-sooritajad-saavad-ohutuse-tagamiseks-teha-koroonatesti  

 • eesti keel  

 • inglise keel 

 • matemaatika 

 

 • eesti keeles riigieksam toimub 19. aprillil kell 10 

 • palume kooli tulla hiljemalt kell 9.40, osa õpilasi kirjutavad eksamit Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Õpperuumidesse liikumine (G1, G2, G3) toimub meie koolist.  

 • palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kõik vajalik, mis eksamil lubatud on 

 • Kui olete haigestunud ja ei saa eksamipäeval kooli tulla on võimalus sooritada ka järeleksam. Täpsem info on kättesaadav www.harno.ee  lehelt.  

III Koolieksamid  

Kõik eksamid algavad kell 10.00, elektroonse eksamiaeg selgub e-kooli kaudu.  

 • ühiskonnaõpetus (elektroonne, arvutiklassis) 24. ja 25. mai 2021  

 • geograafia, vene keel (elektroonne, arvutiklassis) 27. mai 2021 

 • ajalugu, bioloogia, kunsti-ja muusikaajalugu, keemia, füüsika, saksa keel 27. mai 2021 

Järeleksam toimub 3.juunil 2021  

IV Õppenõukogu ja lõpetamine 

 • Planeerime õppenõukogu ja gümnaasiumi lõpetamise juunikuu II poolde. Täpsem info selgub maikuu jooksul.  

 

Jõudu ja kordaminekuid TVTG juhtkond  tvtg@tvtg.ee