Avalik teave

Kooli üle järelevalvet teostavad asutused

Riigihangeplaan, riigihanked

  • Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis ei ole riigihankeid läbi viidud.
  • Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis riigihankeid  tänavu ei planeerita.