Andmekaitsetingimused

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium juhindub Tallinna linna andmekaitsetingimustest, mis on leitavad järgmiselt lingilt (https://www.tallinn.ee/est/Andmekaitsetingimused)

 

Töötleme Teie isikuandmeid järgmiselt:

  • avaliku ülesande täitmisel
  • juriidilise kohustuse täitmisel
  • teiega sõlmitud lepingu täitmisel
  • nõusoleku alusel

 

Nõusolekut vajame õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks:

  • kooli stendil
  • kooli veebilehel
  • kooli sotsiaalmeediakanalites
  • kooli aastaraamatus
  • ajakirjanduses, meedias
  • Tallinna Haridusameti aastaraamatus

Avalikustamise eesmärk  on jagada teavet kooli tegevuse kohta ning tunnustada õpilast tubli saavutuse eest.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Lapsevanemal või  täisealisel õpilasel on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.
Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb esitada koolile taotlus tvtg@tvtg.ee

 

Kool ei jaga kellegi isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja õppetöö tugiteenuste osutamiseks (õpilaspilet, eKool).

Kooli andmekaitsespetsialistiks on määratud Merit Valgjärv, e-post: andmekaitse@tallinnlv.ee
Kooli andmekaitse kontaktisik on sekretär Merike Meltsas, e-post: merike.meltsas@tvtg.ee