Uurimis- või praktilise töö teema registreerimine

Teemade registreerimine toimub kahel viisil:

  1. Juhendajate poolt pakutud teemade valimine

  2. Oma teema saatmine (vajab juhendajapoolset kinnitust, saate e-maili peale teavituse)

Meelespea:
  • Grupi teema registreerib grupijuht, ülejäänud liikmed registreerib juhendaja
  • Probleemide korral võtke ühendust: tiit.vaher@vtg.tln.edu.ee