Tasanduskursuste tunniplaan

Tasanduskursused algavad taas

 

Alates 15. septembrist algavad jälle tasanduskursused matemaatikast, eesti keelest, inglise keelest, keemiast ja matemaatikast. Need toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti „Teisel ringil targaks Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis“ raames. Tasanduskursuste tundidesse oodatakse kõiki neid õpilasi, kes soovivad oma teadmisi eelpool toodud õppeainetes kinnistada ning võlgnevusi likvideerida.

2017/2018. õ.-a. I poolaastal

Veebruar 2018. aasta

Toimumise

kuupäev

Tunni nr

Kellaaeg

X klass

XI klass

02.02.2018

1.

12.00 – 12.45

Keemia

T. Voodla

Ruum 21

Matemaatika

L. Mets

Ruum 34

2.

12.45 – 13.30

Keemia

T. Voodla

Ruum 21

Matemaatika

L. Mets

Ruum 34

 

13.40 – 14.25

Paus

3.

14.25 – 15.10

Matemaatika

Sirje Klaos

Ruum 22

Keemia

T. Voodla

Ruum 27

 

Inglise keel

L. Peetre

Ruum 21

4.

15.20 – 16.05

Matemaatika

Sirje Klaos

Ruum 22

Keemia

T. Voodla

Ruum 27

 

Inglise keel

L. Peetre

Ruum 21

5.

16.05 – 16.50

Inglise keel

L. Peetre

Ruum 21

 

6.

17.00  - 17.40

Inglise keel

L. Peetre

Ruum 21

 

Toimumise

kuupäev

Tunni nr.

Kellaaeg

X klass

XI klass

XII klass

09.02.2018

1.

14.25 – 15.10

 

Inglise keel

L. Peetre

Ruum 27

Eesti keel

S. Jõgise

Ruum 22

2.

15.20 – 16.05

Eesti keel

L. Seero

Ruum 21

Inglise keel

L. Peetre

Ruum 27

Eesti keel

S. Jõgise

Ruum 22

3.

16.05 – 16.50

Inglise keel

L. Peetre

Ruum 27

Füüsika

J. Puks

Ruum 21

 

Eesti keel

L. Seero

Ruum 21

4.

17.00 – 17.40

Inglise keel

L. Peetre

Ruum 27

Füüsika

J. Puks

Ruum 21

5.

17.40 – 18.20

Füüsika

J. Puks

Ruum 21

 

6.

18.20 – 19.05

Füüsika

J. Puks

Ruum 21