Täiendav õppetöö 7. - 15. juunini

 

Õpilastel on võimalik sooritada tegemata töid ja parandada kursusehindeid järgmistel aegadel:

7. juunil

kell 09:00 – 14:00

8. juunil

kell 09:00 – 14:00 (järeleksamid kell 10:00)

9. juunil on koolimaja suletud

12. juuni

kell 15:00 – 19:00

13. juuni

kell 09:00 – 14:00

14. juuni

kell 15:00 – 19:00

15. juuni

kell 09:00 – 14:00

Ruum

Aine

Õpetajad

21

ajalugu

ühiskonnaõpetus

muusikaajalugu

geograafia

A. Pertmann

I. Makki

M. Saarmets

R. Raam

22

eesti keel

kirjandus

K. Kondor

S. Jõgise

L. Seero

M. Veerus

27

kunstiajalugu

psühholoogia

geograafia

A. Kallam

M. Ender

A. Simmo

31

bioloogia

keemia

füüsika

A. Wahar

T. Voodla

P. Hinnov

J. Puks

34

inglise keel

vene keel

E. Semenchenko

Z. Peterson

I. Miljand

L. Peetre

36

matemaatika

L. Mets

S. Klaos

T. Vibo

I. Kalda

41

saksa keel

E. Pedai