Õppijate saadik

TULE ÕPPIJATE SAADIKUKS!

Õppijate saadik on vabatahtlik, kelle poole saab pöörduda õppimisega seotud probleemidega. Õppijate saadik pakub kaasõppijatele tuge, oskab olla heaks kuulajaks ja vajadusel õigete kontaktide vahendajaks. Õppijate saadikute tegevuse eesmärk on toetada õppijate toimetulekut, mille tulemusena loodetavasti väheneb õppijate koolist väljalangemine.

Õppijate saadikutele korraldatakse  seminare suhtlemismeisterlikkuse arendamiseks, tutvustatakse täiskasvanud õppija võimalustega nii õppepuhkuse,  ravikindlustuse, õppetoetuse ja teistel teemadel. Korraldatakse kohtumisi teiste  täiskasvanute gümnaasiumite õppijate saadikutega erinevates eesti koolides http://www.andras.ee/et/node/1884. Koos tehakse  rühmatöid ja –arutelusid, kuidas arendada ennast ja olla oskuslik õppijate saadik.

Küsi kindlasti meie kooli õppijate saadikutelt, millised on nende kogemused.

Meie kooli saadikud on 2017/2018. õppeaastal

Katarina Kaps Mona Alunurm