Õpilastega Fotografiskas

11. oktoobril käis õpilasaktiiv koos õpetajate Ilona Opaali ja Sirje Klaosega Fotografiskas vaatamas uut Andy Warholi näitust. Fotografiska suurepärane giid tutvustas lisaks Warholi näitusele ka andekate kunstnike Terry O`Neil-i, Cho Chiseok-i, Frank Ockenfelsi ja David LaChapelle teoseid. Õpilased said palju uusi teadmiseid kunstnike elust ja teoste taustast.