Meie tegemised

3.-20.02.2020

Kooli töötajate rahulolu-uuringu läbiviimine

20. jaanuar 2020

Viimane päev registreeruda riigieksamitele. Täpsem info https://eis.ekk.edu.ee/eis/

24.01.2020

Kursusehinnete väljapanek 10.-11.klassid

28.01.2020 kell 15.00

ÕPPENÕUKOGU nr. 2 ja töökoosolek

( I poolaasta kokkuvõte)

  • Töökoosolek – Õppeedukus I poolaastal, riigieksamite, koolieksamite korraldusest ja uurimistööde kaitsmistest.
04.02.2020

Eesti Rahvamuuseumi külastus. Organiseerivad õpetaja Indrek Makki ja Lea Seero

10.02 – 15.03.2020

2020. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitlus. Organiseerib SA Innove. Koolipoolne koordinaator on õppealajuhataja.

10.02.2020

Kooli külastavad õpetajad Ungarist. Organiseerib ETKA Andras. 

18.02.2020 kell 14.00

EV 102. aastapäeva kontsert aktus

21.02.2020

E-õppepäev

24.02.-01.03.2020

2019/2020. õppeaasta III koolivaheaeg

02.-09.03.2020

Karjäärinädal koostöös Eesti Töötukassaga

Märtsis

Tartu Tähetorni külastus

09.-16.03.2020

Eesti keele nädal ja emakeelepäeva tähistamine

11.03.2020 kell 14.00

Kino Artise külastus. Mängufilm „Talve“. Organiseerib õpetaja Seoriin Jõgise

20.03.2020 kell 19.00

Draamateatri külastus. „Päikese lapsed“ . Organiseerib õpetaja Seoriin Jõgise

Aprillis

Õppekäik Tallinna vanalinnas. Organiseerib õpetaja Indrek Makki

08.04.2020 kell 11.00 – 17.00

ETKA Andrase maakondlik koosolek

14.04.2020 kell 17.00

TVTG hoolekogu koosolek 

16.04.2020 terve päev

Gümnaasiumi uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmised

20.04.2020 kell 10.00

Riigieksam eesti keel (kirjalik)

20.04 – 26.04.2020

2019/2020. õppeaasta IV koolivaheaeg

11. mai

ÕPPENÕUKOGU nr. 3

29. mai

eesti keele riigieksam

5. juuni

matemaatika riigieksam

9. juuni

ÕPPENÕUKOGU nr. 4 ja töökoosolek

10. juuni

TVTG hoolekogu koosolek nr. 2

15. juuni

gümnaasiumi lõpuaktus