Meie tegemised

21.01.2022

Kursusehinnete väljapanek 10.-12.klassid

25.01.22

ÕPPENÕUKOGU II

7.02 – 13.03.2022

Õpilaste rahuloluuuringu läbiviimine

09.02.22

Tervishoiumuuseumi külastus

23.02.2022 Kell 14 aulas

EV 104. aastapäeva tähistamin

25.02.2022

e-õppepäev

28.02 - 06.03.2022

Talvevaheaeg

Märts

Karjäärinädal koostöös Eesti Töötukassaga

07.-14.03.2022

Eesti keele nädal ja emakeelepäeva tähistamine

14.03.2022 Kell 19

Linnateatri külastus „Osnap“

15.03.2022 Kell 19

Draamateatri külastus „Vaimude tund Koidula tänavas“

17.03.2022 Kell 15

Mängufilm „Soo“ kino Artis

31.03.22

E-klasside õpetajate koosolek

14.04.22 kell 19.00

Linnateatri külastus „Osnap“

14.04.22 kell 10.00

Gümnaasiumi uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmised

20.04.22

Tartu Ülikooli uuringuprojekt õpilastele

21.-22.04.22

Täiskasvanute gümnaasiumide juhtide seminar TVTGs.
Üritust koordineerib ETKA Andras

25.04.-01.05.22

Kevadvaheaeg

25.04.22

Riigieksam eesti keel (kirjalik)

03.05.22

Riigieksam inglise keel võõrkeelena  (kirjalik)

04.-09.05.22

Riigieksam inglise keel võõrkeelena (suuline)

04.05.22 9.00

Kurgja külastus, väljasõit kell 9.00

10.05.22

Uute õpilaste vastuvõtt gümnaasiumisse

17.05.22

Hoolekogu koosolek

22.06.22 kell 12.00

Gümnaasiumi lõpuaktus

20.05.22

Riigieksam matemaatika (kirjalik)

24.-26.05.22

Koolieksami periood (kirjalik, suuline)

02.-03.06.22

TVTG ja TTG õppekäik õpetajatele Saaremaale. Osaleb 20 õpetajat

09.06.22

Koolieksami järeleksam ja uurimistööde järelkaitsmine

10.06.22

Kursusehinnete väljapanek 10.-12.klassid

14.06.-31.08.2022

Suvevaheaeg (v.a lõpuklassid)

15.06.22 kell 10.00

ÕPPENÕUKOGU III (10.-11.klassid)

17.06.22 kell 10.00

ÕPPENÕUKOGU IV (gümnaasiumi lõpetamine)

26.06.-21.08.22

Õpetajate puhkused