Meie tegemised

22.01.2021

Kursusehinnete väljapanek 10.-11.klassid

25.01.2021

Ajaloomuuseumi külastus

26.01.2021

ÕPPENÕUKOGU III

1.-19.02.2021

Õpilaste ja kooli töötajate rahuloluuuringu läbiviimine

22.-28.02.2021

Talvevaheaeg

15.04.2021

Gümnaasiumi uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmised

19.04.2021

Riigieksam eesti keel (kirjalik)

19.04 - 25.04.2021

Kevadvaheaeg

07.05.2021

Riigieksam inglise keel võõrkeelena  (kirjalik)

10.-13.05.2021

Riigieksam inglise keel võõrkeelena (suuline)

21.05.2021

Riigieksam matemaatika (kirjalik)

25.05.2021

Hoolekogu koosolek

01.06 – 11.06.2021

Järelvastamised, konsultatsioonid

14.06.-31.08.2021

Suvevaheaeg (v.a lõpuklassid)

16.06.2021

ÕPPENÕUKOGU IV

19.06.2021

Gümnaasiumi lõpuaktus

25.06.-19.08.2021

Õpetajate puhkused

23.08.2021

Infominutid töötajatele

23.-30.08.2021

Täiendav õppetöö

30.08.2021

ÕPPENÕUKOGU V