Kooli üle järelevalvet teostab

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, 50088 Tartu

Telefon 7350222

E-post hm@hm.ee

HTM välishindamisosakonna eksperdi kontaktandmed Põhja piirkonnas (Tõnismägi 11, Tallinn)

Harjumaa: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee; mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076