Kooli üle järelevalvet teostab

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, 50088 Tartu

Telefon: 735 0222

E-post hm@hm.ee