Gümnaasiumi lõpueksamid 2022

Kõik eksamid algavad kell 10.00

Lõpueksamid on kohustuslikud gümnaasiumi lõpetamiseks.

  • 14. aprill uurimis – ja praktiliste tööde kaitsmised
  • 25. aprill eesti keele riigieksam
  • 27. aprill eesti keel teise keelena ( kirjalik )
  • 3. mai inglise keele riigieksam ( kirjalik )
  • 4. – 6. mai ja 9. mai inglise keele riigieksam (suuline)
  • 20. mai matemaatika riigieksam
  • 24. – 31. mai koolieksamid
  • 9. juuni järeleksamid (koolieksam; uurimis – ja praktiliste tööde kaitsmised)

 

Edukat eksamiperioodi